Farská kancelária

Služba vo farskej kancelárii na vybavovanie agendy:

STREDA:          15:00 - 16:00

ŠTVRTOK:       15:00 - 16:00

POHREB a ZAOPATROVANIE CHORÝCH (sviatosť pomazania chorých) je možné nahlásiť na farskom úrade aj mimo stránkových hodín alebo na telefónnom čísle 052/458 81 25.


V nedeľu, v dňoch cirkevných prikázaných sviatkov, štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja služba vo farskej kancelárií sa neposkytuje

Počas prázdnin služba vo farskej kancelárii bude vždy uvedená vo farských oznamoch! 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Holumnica
Všetky práva vyhradené 2020
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!