Farská kancelária

Služba vo farskej kancelárii na vybavovanie agendy:

STREDA:          14:30 - 16:00

ŠTVRTOK:       14:30 - 16:00


POHREB a ZAOPATROVANIE CHORÝCH (sviatosť pomazania chorých) je možné nahlásiť na farskom úrade aj mimo stránkových hodín alebo na telefónnom čísle 052/458 81 25.


V nedeľu, v dňoch cirkevných prikázaných sviatkov, štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja služba vo farskej kancelárií sa neposkytuje