Sviatosť krstu

O udelenie sviatosti krstu musia požiadať vždy iba rodičia dieťaťa (aspoň jeden z nich) osobne na farskom úrade!!! - aspoň 2 týždne pred plánovaným termínom. 

Dieťaťu má byť daný krstný rodič, a to buď iba jeden krstný otec alebo iba jedna krstná matka, alebo jeden krstný otec a jedna krstná matka.

Podľa Kódexu kánonického práva krstný rodič musí spĺňať nasledujúce podmienky:

  • aby ho určil sám krstenec alebo jeho rodičia;
  • aby dovŕšil šestnásty rok života;
  • aby bol katolík, ktorý už prijal sviatosť birmovania a najsvätejšiu Eucharistiu, a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať (nesmie byť rozvedený; nesmie žiť vo voľnom zväzku ako druh a družka; ak žije v manželstve, tak musí žiť vo sviatostnom manželstve);
  • aby nebol postihnutý nijakým kánonickým trestom;
  • aby nebol otcom alebo matkou krstenca;
  • pokrstený, ktorý patrí do nekatolíckej ekleziálnej spoločnosti, sa má pripustiť jedine spolu s katolíckym krstným rodičom, a to iba ako svedok krstu. (porov. CIC kán. 874)

K zápisu na krst sa vyžaduje od rodičov dieťaťa rodný list dieťaťa a ak niet žiadnej kánonickej prekážky, aby žili vo sviatostnom manželskom zväzku.

Rodičia, krstní rodičia a farár majú dbať na to, aby sa dieťaťu nedávalo meno, cudzie kresťanskému zmýšľaniu (kán. 855).

Predkrstná príprava je povinná pre rodičov dieťaťa a krstných rodičov.

Dieťa má byť pokrstené vo farskom kostole kánonického pobytu rodičov; spravidla je to vo farnosti, v ktorej rodičia skutočne bývajú (porov. kán. 857 § 2). 

Krstná slávnosť sa koná v termínoch a časoch uvedených v tabuľke nižšie, pričom farský úrad si vyhradzuje právo na zmenu dátumu vysluhovania sviatosti krstu.

Termíny vysluhovania sviatosti krstu vo farnosti Holumnica

sobota


20. máj 2023

sobota


10. jún 2023

sobota


22. júl 2023

sobota


19. august 2023

sobota


23. september 2023

sobota


21. október 2023

sobota


18. november 2023

sobota


16. december 2023

nedeľa


21. máj 2023

nedeľa


11. jún 2023

nedeľa


23. júl 2023

nedeľa


20. august 2023

nedeľa


24. september 2023

nedeľa


22. október 2023

nedeľa


19. november 2023

nedeľa


17. december 2023

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Holumnica
Všetky práva vyhradené 2023
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!