Sviatosť krstu

O udelenie sviatosti krstu musia požiadať vždy iba rodičia dieťaťa (aspoň jeden z nich) osobne na farskom úrade!!! - aspoň 2 týždne pred plánovaným termínom. 

Dieťaťu má byť daný krstný rodič, a to buď iba jeden krstný otec alebo iba jedna krstná matka, alebo jeden krstný otec a jedna krstná matka.

Podľa Kódexu kánonického práva krstný rodič musí spĺňať nasledujúce podmienky:

  • aby ho určil sám krstenec alebo jeho rodičia;
  • aby dovŕšil šestnásty rok života;
  • aby bol katolík, ktorý už prijal sviatosť birmovania a najsvätejšiu Eucharistiu, a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať (nesmie byť rozvedený; nesmie žiť vo voľnom zväzku ako druh a družka; ak žije v manželstve, tak musí žiť vo sviatostnom manželstve);
  • aby nebol postihnutý nijakým kánonickým trestom;
  • aby nebol otcom alebo matkou krstenca;
  • pokrstený, ktorý patrí do nekatolíckej ekleziálnej spoločnosti, sa má pripustiť jedine spolu s katolíckym krstným rodičom, a to iba ako svedok krstu. (porov. CIC kán. 874)

K zápisu na krst sa vyžaduje od rodičov dieťaťa rodný list dieťaťa a ak niet žiadnej kánonickej prekážky, aby žili vo sviatostnom manželskom zväzku.

Rodičia, krstní rodičia a farár majú dbať na to, aby sa dieťaťu nedávalo meno, cudzie kresťanskému zmýšľaniu (kán. 855).

Predkrstná príprava je povinná pre rodičov dieťaťa a krstných rodičov.

Dieťa má byť pokrstené vo farskom kostole kánonického pobytu rodičov; spravidla je to vo farnosti, v ktorej rodičia skutočne bývajú (porov. kán. 857 § 2). 

Krstná slávnosť sa koná v termínoch a časoch uvedených v tabuľke nižšie, pričom farský úrad si vyhradzuje právo na zmenu dátumu vysluhovania sviatosti krstu.

Termíny vysluhovania sviatosti krstu vo farnosti Holumnica

sobota


20. január 2024

sobota


17. február 2024

sobota


16. marec 2024

sobota


13. apríl 2024

sobota


25. máj 2024

sobota


15. jún 2024

nedeľa


21. január 2024

nedeľa


18. február 2024

nedeľa


17. marec 2024

nedeľa


14. apríl 2024

nedeľa


26. máj 2024

nedeľa


16. jún 2024

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Holumnica
Všetky práva vyhradené 2020 - 2024
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!