Ako môžete prispieť?

Milodary na podporu farnosti:

Slovenská sporiteľňa: SK17 0900 0000 0000 9328 9156


Program bohoslužieb

Program bohoslužieb si môžete pozrieť v oznamoch.


Pravidelné nedeľné bohoslužby:

Farský kostol v Holumnici: 10:30 hod.

Filiálny kostol v Jurskom: 9:00 hod.


Rímskokatolícka farnosť Holumnica

Farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej v Holumnici patrí do staroľubovnianského dekanátu Spišskej diecézy.

Kontaktujte nás

Rímskokatolícky farský úrad

059 94 Holumnica, č. 87

+421 52 458 81 25

holumnica@kapitula.sk