Sviatosť manželstva

Snúbenci, ktorí sa rozhodli uzavrieť sviatostné manželstvo, sa prihlásia na farskom úrade tej farnosti, do ktorej podľa bydliska patria, najmenej 6 mesiacov pred plánovaným termínom sobáša (nariadenie Druhej diecéznej synody Spišskej diecézy). Vo farnosti Holumnica v čase stránkových hodín v kancelárii farského úradu.

K spísaniu sobášnej zápisnice na farskom úrade za prítomnosti oboch snúbencov sa vyžadujú:

  • platné občianske preukazy snúbencov
  • krstné listy nie staršie ako 1 mesiac (ak snúbenci boli pokrstení v inej ako našej farnosti)
  • údaje o svedkoch
  • žiadosť o uzavretie manželstva spísaná na Matričnom úrade v Spišskej Belej, resp. sobášny list, ak žiadatelia o uzavretie sviatosti manželstva už boli spolu zosobášení pred matričným úradom.

Pred uzavretím sviatosti manželstva je potrebné absolvovať predmanželskú prípravu, ktorá má pomôcť pripraviť sa nie iba na sobáš, ale aj na manželstvo. 

Sviatostné manželstvo sa neuzatvára v piatok, v pôstnom a adventnom období.
 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Holumnica
Všetky práva vyhradené 2020 - 2024
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!