Dôležitý oznam !!!


Drahí bratia a sestry!

Z rozhodnutia Vlády SR platí od dnes 25. 11. 2021 núdzový stav a s ním súvisiaci zákaz vychádzania, aby sa obmedzila mobilita ľudí.

Z tohto dôvodu bola vydaná vyhláška č. 261 ÚVZ SR, ktorá obmedzila verejné slávenie bohoslužieb.

Sväté omše vo farnosti budú slávené na mieste a v čase ako je uvedené v liturgických oznamoch.

Keďže je možné mať na hromadnom podujatí minimálny počet 6 osôb, na sv. omšu môžu prísť veriaci, na ktorých úmysel sa slúži sv. omša.

Sledujte sväté omše prostredníctvom internetu v týždni o 17:00 hod a v nedeľu o 8:00 hod.

 Myšlienka na týždeň

Všetky cesty Pánove sú milosrdenstvo a vernosť 
pre tých, čo zachovávajú jeho zmluvu a jeho príkazy.
Pán bude dôverným priateľom tým, čo sa ho boja, 
a zjaví im svoju zmluvu.