Od 15. októbra 2020 až do odvolania platí na Slovensku zákaz usporadúvať hromadné podujatia s účasťou viac ako šiestich osôb, čo zásadne obmedzuje slávenie bohoslužieb za účasti veriacich.


Sviatosti sa budú vysluhovať na individuálnej báze, bez spoločného zvolávania veriacich.

Na pohreby, sobáše a krsty sa vzťahuje výnimka: môžu sa naďalej konať, ale s obmedzením počtu na jednu osobu na 15 štvorcových metrov vo vnútri; vonku bude treba dodržiavať dvojmetrové rozostupy, pričom počet účastníkov vonku obmedzený nebude.

Bližšie informácie na stránkach TK KBS

Každú nedeľu bude priamy prenos svätej omše o 10:00 hod.


  • Premeňme naše príbytky na Boží chrám. Svätú omšu v našich domácnostiach prežívajme nábožne tak, ako by sme boli v kostole:
  • Pri sledovaní svätej omše nech je poloha nášho tela úctivá (napr. pri premenení si pokľakneme);
  • Zapájajme sa do odpovedí;
  • Odložme všetko, čo by nás vyrušovalo (mobil, jedlo a pod.) a neodbiehajme od televízora, ako to možno robíme pri iných programoch;
  • Počas svätého prijímania si urobme duchovné sväté prijímanie, tzn. vzbuďme si vrúcnu túžbu prijať Pána Ježiša do hĺbky nášho srdca.

 Myšlienka na týždeň

V ten deň povedia: "Hľa, náš Boh, v neho sme dúfali a on nás spasí. On je Pán, v ktorého sme dúfali. Jasajme a radujme sa z jeho spásy. Pánova ruka spočinie na tomto vrchu."

(Kniha proroka Izaiáša )