Interiér farského kostola
Interiér farského kostola

Diecézna škola viery

V tomto školskom roku 2020 - 2021 sa uskutoční posledný tretí ročník DŠV. 

Prvé stretnutie sa uskutoční vo štvrtok 17. septembra 2020.


Nechcená bezdetnosť nie je len fyzickou realitou. Má dopad na kvalitu manželského spolužitia a na spolunažívanie v širšej rodine, vystavuje manželov duchovným krízam a špecifickým pokušeniam. Bezdetné páry často nesú svoj stav ako problém a hľadajú cestu, ako z toho von.

Víkendová oáza pre bezdetné páry je trojdňový program, ktorý má za cieľ vytvoriť pokojný priestor na výmenu skúsenosti, odkrývanie nových súvislostí, hlbšie sebapoznávanie, stíšenie, tvorivý oddych.

Účastníkom sa prihovoria hostia v troch blokoch:

Miriam Varšová: Od nákupu cez varenie. Prejedzme sa k plodnosti.

Gabriel a Anna Brezovi: Ničitelia lásky a krízy v manželstve.

manželia Peter a Mária: Našich päť fáz smútenia (svedectvo)

Popri týchto prezentáciách nebude chýbať ani priestor na diskusiu, duchovná služba, dobrý film, ponuka osobnej konzultácie, možnosť ľahkej turistiky.

Víkendovka sa uskutoční v Penzióne Augustineum v Bardejovských Kúpeľoch od 23. (večer) do 25. októbra 2020 (obed).

Cena pre manželský pár za pobyt a stravu je 130 €. (Možnosť uplatniť si aj rekreačný poukaz).

Registrovať sa možno prostredníctvom formulára TU.

Ak potrebujete podrobnejšie informácie, kontaktujte nás: vikend.manzelia@gmail.com

Ján Pavol II. a Slovensko 

Pozvánka na výstavu "Ján Pavol II. a Slovensko", ktorá bude umiestnená v priestoroch Baziliky Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore v Levoči v termíne od 22.9.2020 do 12.10.2020."

 Myšlienka na týždeň

Pre niekoho je ťažšie pomoc prijať než byť druhým oporou; je však potrebné naučiť sa oboje.