Od pondelka 16. novembra budú na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva platiť nové pravidlá, ktoré sa týkajú aj slávenia verejných bohoslužieb: 

Šachovnicové sedenie
Veriaci v kostole môžu využiť lavice alebo stoličky takým spôsobom, že medzi obsadenými miestami ostane vždy jedno miesto voľné, a v každom nasledujúcom rade sa neobsadené miesto posunie o jedno do strany - tak, aby ľudia nesedeli v rade za sebou.
Upozorňujeme, že toto uvoľňujúce pravidlo má výhradnú platnosť pre sediacich a využiť sa môže polovica existujúcej kapacity kostola.

Stále platí zákaz zhromažďovania
Zároveň pamätajme, že nebol zrušený zákaz zhromažďovania. Pre verejné bohoslužby máme teda konkrétne definovanú možnosť využiť polovicu miest na sedenie v chrámoch, ale nemôžeme pozývať ďalších ľudí, aby zaplnili aj miesto na státie, alebo sa zhromažďovali vo väčších počtoch pred chrámom.
 
Povinnosť dodržiavať hygienické opatrenie
Stále platia všetky hygienické opatrenia - povinné sú rúška, dezinfekcia pri dverách, nepodávanie rúk. Taktiež je potrebná pravidelná dezinfekcia priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov.

Seniori, chronicky chorí, rizikové skupiny
Seniori, chronicky chorí a rizikové skupiny by mali zvážiť, či sa zúčastnia bohoslužieb.
Stále, samozrejme, platí všeobecný dišpenz od povinnej účasti.

Oboznámiť sa s vyhláškou v plnom znení možno TU

 Myšlienka na týždeň

Lebo on musí kraľovať, kým mu nepoloží všetkých nepriateľov pod nohy. Ako posledný nepriateľ bude zničená smrť. A keď mu bude všetko podrobené, vtedy sa aj sám Syn podrobí tomu, ktorý mu všetko podrobil, aby bol Boh všetko vo všetkom. 

(Prvý list Korinťanom)