Dôležitý oznam !!!


Pravidlá pre verejné slávenie bohoslužieb:

- vstup a pobyt v kostole umožniť len s náležite prekrytými hornými dýchacími cestami,
- pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky,
- dodržiavať rozostupy medzi osobami.

 Myšlienka na týždeň

Nezháňajte sa za pominuteľným pokrmom, ale za pokrmom, ktorý ostáva pre večný život, a ten vám dá Syn človeka.