Dôležitý oznam !!!


Od pondelka 19.4.2021 sa budú môcť opäť sláviť bohoslužby s účasťou veriacich s nasledujúcimi pravidlami:


1. Pre vstup na bohoslužby, ako aj na obrady krstu, sobáša a pohrebu sa veriaci nemusia preukazovať negatívnym výsledkom testu.


2. Počet osôb v kostole v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu "jedna osoba na 15 m2" z plochy priestoru kostola.

(Toto pravidlo platí nielen pre bohoslužby, ale aj pre sväté omše spojené s vysluhovaním obradu krstu, sobáša a pohrebné sväté omše, resp. iba obrady krstu, sobáša a pohrebu, ako aj pre tzv. "individuálnu duchovnú starostlivosť".)

Ak táto plocha nedosahuje 90 m2, môže sa tu nachádzať najviac 6 osôb.
Do počtu zúčastnených sa nezapočítavajú deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby.


3. Ostatné pravidlá poznáme už z predchádzajúcich usmernení, ktoré stále platia:

a) vstup a pobyt v kostole umožniť len s náležite prekrytými hornými dýchacími cestami,

b) pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky,

c) dodržiavať vzdialenosť 2 metre medzi osobami.


 Myšlienka na týždeň

Pane Ježišu, otvor nám Písma; daj, nech naše srdce horí, keď k nám hovoríš.