Dôležitý oznam !!!


Pravidlá pre verejné slávenie bohoslužieb:

- vstup a pobyt v kostole umožniť len s náležite prekrytými hornými dýchacími cestami,
- pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky,
- dodržiavať rozostupy medzi osobami.

 Myšlienka na týždeň

Ježiš povedal: "Kto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a služobník všetkých."