Ježiš je môj vzor

Stretávam veľké množstvo ľudí. Niektorých stretávam osobne, iných cez televíznu obrazovku alebo cez stránky časopisov. Títo ľudia ma nejako ovplyvňujú. Niektorí nevedome, niektorých si zámerne beriem za vzor. Podľa ich vzoru sa chcem obliekať, mať účes ako oni... Obdivujem ich veľakrát, bez toho, aby som ich poznal akí v skutočnosti naozaj sú. Neviem akí sú. Obdivujem ich preto, že sú dnes známi. Sláva týchto ľudí však netrvá dlho. Vo väčšine prípadov na týchto ľuďoch ani nie je čo obdivovať.

Ježiš je osobnosť, ktorá nemá v tomto svete páru. Americký misionár Billy Graham povedal: "Najväčšia udalosť svetových dejín je narodenie, smrť a vzkriesenie Ježiša Krista." Je to najlepší vzor pre môj život. Ježiš mi dal príklad, ktorý mám nasledovať. Potrebujem s Ježišom nadviazať osobný kontakt. On mi nie je len príkladom, ale aj pomocou do života. Preto ho potrebujem poznať.

Viera je zvláštny Boží dar, ktorý dostávam hlavne preto, aby som mohol byť spasený. Viera je dynamická - môže rásť a rozvíjať sa, ale aj hynúť a celkom sa stratiť. Závisí to od toho, ako sa človek o svoju vieru stará a rozvíja si ju. Ja si chcem svoju vieru neprestajne rozvíjať osvedčenými prostriedkami: účasťou na svätej omši, prijímaním Eucharistie, pravidelným prijímaním sviatosti zmierenia, čítaním Svätého Písma a rozmýšľaním nad Božím slovom, pravidelnou modlitbou a konaním dobrých skutkov.

Viera je aj svetonázor. Budem medzi kamarátmi obhajovať pravdy viery a moje názory budem rozvíjať v súlade s katolíckym učením.

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Holumnica
Všetky práva vyhradené 2020 - 2024
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!