Čas dozrievania

Zlodeja veľakrát zo zločinu usvedčia odtlačky, ktoré zanechá na mieste činu. Každý človek má inú kresbu na koži. Je dokázané, že nejestvujú dvaja celkom rovnakí ľudia. Každý z nás je iný, jedinečný. Boh každého stvoril na svoj obraz (Gn 1,26). Keďže je človek stvorený na Boží obraz, má dôstojnosť osoby: nie je len niečím, ale niekým. Je schopný poznať seba, byť pánom seba samého, slobodne sa dávať a vstupovať do spoločenstva s inými osobami. Milosťou je povolaný k zmluve so svojím Stvoriteľom, aby mu dal odpoveď viery a lásky, ktorú nik iný nemôže dať namiesto neho. (KKC 357).

Si dielom Božej lásky. On rozhodol, že takú kresbu, akú máš na palci, nemal, nemá, ani nebude mať nikto iný. Si originál telesne aj duševne. Máš nesmiernu cenu. Nielen ty, ale každý človek. Boh má každého rád a nosí ho vo svojom srdci, obdaroval ho mnohými darmi, talentami a schopnosťami.

Človek je jediná bytosť na svete, ktorú Boh stvoril kvôli nemu samému. On jediný je schopný poznať a milovať Boha. Toto je výsada, ktorú človek dostal a zároveň aj životná úloha. Poznávať Boha a vytvoriť si k nemu osobný vzťah je zmysel života človeka. Človek svojim pozemským životom má smerovať do neba.

Sviatosť birmovania a príprava na ňu je časom osobného dozrievania v súkromnom živote aj vo viere. Je na mne ako ho využijem. Mám dve možnosti ako sa k tomuto času, ktorý nastáva postavím. Chcem úprimne pracovať na sebe a napĺňať povolanie, ktoré som dostal od Boha alebo nechám bez záujmu prejsť Božiu milosť okolo?!

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Holumnica
Všetky práva vyhradené 2020 - 2024
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!