OTÁZKY NA SKÚŠKU PRED PRIJATÍM SVIATOSTI BIRMOVANIA

 • V čom spočíva dôstojnosť človeka ?
 • Akú úlohu dostal Človek od svojho Stvoriteľa?
 • Načo je človek na svete ?
 • Čo máme robiť, aby sme dosiahli večný život?
 • Koho prisľúbil Ježiš apoštolom pred svojim odchodom do neba?
 • Ako sa apoštoli pripravovali na príchod sľúbeného Tešiteľa?
 • Kedy zoslal Ježiš na apoštolov Ducha Svätého?
 • Aký prostriedok ustanovil Ježiš na udeľovanie Ducha Svätého jeho nasledovníkom ?
 • Čo je to birmovanie?
 • Ako sa pripravujeme na prijatie sviatosti birmovania?
 • Kto môže byť birmovným rodičom a čo je jeho poslaním?
 • Prečo si volíme birmovného patróna?
 • Čím sa vyznačuje tvoj birmovný patrón a prečo si si ho vybral?
 • Ako znie šesť hlavných právd našej viery?
 • Čo je viera?
 • Čo znamená veriť?
 • K čomu nás vedie viera?
 • Čím je pre teba viera?
 • Ktoré sú hlavné Božie vlastnosti?
 • Aký je Boh?
 • Ktoré skutky privlastňujeme jednotlivým Božským osobám?
 • V čom spočíva naše spoločenstvo s Najsvätejšou Trojicou?
 • Povedz "životopis" Ježiša Krista.
 • Kto je Duch Svätý?
 • Aké sú dary Ducha Svätého?
 • Aké účinky má Duch Svätý pre môj život?
 • Čo sa stane s dušou človeka po smrti?
 • Čo je nebo?
 • Čo je očistec?
 • Čo je peklo?
 • Čo sa stane na konci sveta?
 • Čo je milosť posväcujúca?
 • Čo je milosť pomáhajúca?
 • Čo je to modlitba?
 • Prečo sa máme modliť?
 • Na aké úmysly sa máme modliť?
 • Čo musí obsahovať dobrá modlitba?
 • Čo je to hriech a aké hriechy poznáme?
 • Aký je ťažký hriech?
 • Aké sú hlavné zbrane proti hriechu?
 • Čo je čnosť?
 • Ako delíme čnosti a vymenuj základné?
 • Čo je viera?
 • Čo je nádej?
 • Čo je láska?
 • Aké sú hriechy proti 1. Božiemu prikázaniu?
 • Aké sú hriechy proti 2. Božiemu prikázaniu?
 • Aké sú hriechy proti 3. Božiemu prikázaniu?
 • Aké sú hriechy proti 4. Božiemu prikázaniu?
 • Aké sú hriechy proti 5. Božiemu prikázaniu?
 • Prečo Cirkev postihuje tých, ktorí sa podieľajú na vykonaní interrupcie trestom exkomunikácie a na koho sa trest vzťahuje?
 • Aké sú hriechy proti 6. a 9. Božiemu prikázaniu?
 • Čo je to čistota?
 • Aké sú hriechy proti 8. Božiemu prikázaniu ?
 • Ako napravíme hriechy ohovárania a osočovania?
 • Aké sú hriechy proti 7. a 10. Božiemu prikázaniu?
 • Čo je sviatosť zmierenia?
 • Čo je to ľútosť?
 • Aké druhy ľútosti poznáme a v čom sa odlišujú?
 • Prečo je Kristova Cirkev jedna?
 • Prečo je Kristova Cirkev svätá?
 • Prečo je Kristova Cirkev katolícka?
 • Prečo je Kristova Cirkev apoštolská?
 • Aké úlohy prijímam na seba birmovaním ?
 • Čo je to laický apoštolát a ako môžem apoštolovať?
 • Čo je to liturgia?
 • Aké účinky má pre mňa prijímanie Eucharistie?
 • Čo je to svätá omša?
 • Aké hlavné časti má svätá omša?
 • Aké sú obdobia liturgického roka?
 • Prečo nemôžem robiť vždy to, čo sa mi zachce?
 • Aké sú hranice osobnej slobody?
 • S čím sa nevyhnutne spája sloboda?
 • Prečo dal Boh človekovi slobodu ?
 • Čo je pravá sloboda ?
 • Kedy človek zneužíva svoju slobodu ?

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Holumnica
Všetky práva vyhradené 2020 - 2024
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!